There are no translations available.

Proizvodnja i oštrenje specijalnih navojno-segmentnih alata

U novije vrijeme zbog potrebe skra?enja vremena izrade, kupci u alatni?arskoj ali i serijskoj proizvodnji sve više izražavaju potrebu za specijalnim alatima kojima bi se obra?ivao obradni detalj u cjelosti, i to u jednom zahvatu.
 
Zbog takvih potreba razvili smo aplikacije za izradu specijalnih navojno segmentnih alata, koje izra?ujemo prema individualnim zahtjevima kupaca.

Ovi alati nalaze jako veliku primjenu u alatni?arskoj industriji za grupisanje zahvata i operacija, ali i tamo gdje postoji potreba za dugim alatima, koji bi izra?eni iz tvrdog metala bili preskupi.